A hónap végéig igényelhető a természetben nyújtott tűzifatámogatás

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének a TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS jogosultságai feltételeiről szóló 19/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet értelmében 2018. évben is lehetőség van rá, hogy 2018. november 22. napjától 2018. november 30. napján 1600 óráig a rászoruló személyek természetben nyújtott támogatásként tűzifát igényeljenek.

Az igénylés feltételei az önkormányzati rendelet alapján:

„1. § (2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

  1. a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
  2. b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
  3. c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs, és kérelméhez benyújtotta e rendelet 2. mellékletét képező kitöltött vagyonnyilatkozat nyomtatványt.”

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány a hivatalban átvehető ügyfélfogadási időben.

 A nyomtatvány mellékletei:

  • közös háztartásban élők jövedelemigazolása
  • az igénylő TAJ kártyájának másolata
  • az igénylő személyigazolványának és lakcímkártyájának másolata
  • kitöltött vagyonnyilatkozat nyomtatvány

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.