Hirdetmény szociális tűzifa támogatás igénylésére

A támogatás Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultságai feltételeiről szóló 19/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) meghatározott szociálisan rászoruló személyek vagy családok igényelhetik az alábbiak szerint:

„Ör. 1. § (2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (j o g s z a b á l y v á l t o z á s 114 000,- Ft),

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (j o g s z a b á l y v á l t o z á s 128 250,- Ft),

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs, és kérelméhez benyújtotta e rendelet 2. mellékletét képező kitöltött vagyonnyilatkozat nyomtatványt.”

A szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez a NYOMTATVÁNY, valamint a vagyonnyilatkozat NYOMTATVÁNY letölthető Siójut Község Önkormányzatának honlapjáról (www.siojut.hu), valamint elvehető a Községháza (8652 Siójut, Kossuth L. u. 14.) épületében kihelyezett hirdetőtábláról.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok továbbá:

  • közös háztartásban élők jövedelemigazolása
  • a kérelmező TAJ kártyája
  • a kérelmező személyigazolványát és lakcímkártyája

A támogatás iránti kérelem benyújtható 2020.november 23. napjától 2020.december 18. napján 1300 óráig a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti Kirendeltségén
(8652 Siójut, Kossuth L. u. 14.). A határidő jogvesztő!
(Kérjük, hogy minden esetben maszkban érkezzenek és tartsák a távolságot. Köszönjük!)
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a támogatásként megítélt tűzifát az önkormányzat a rászorulók részére méterfában, NEM felhasogatva szállítja ki, mert a tűzifa feldolgozását NEM tudja vállalni, annak feldolgozásáról a támogatottnak kell gondoskodnia.

A feldolgozás jelentős többletköltséget jelent önkormányzatunk számára, melyet az egyre szűkülő anyagi lehetőségeink miatt vállalni nem tudunk! Célunk az, hogy minél több rászorulón segíthessünk!

Megértésüket köszönjük!

Siójut Község Önkormányzata