IDŐKÖZI VÁLASZTÁS 2022.


Siójuton, 2022. november 20. napján tartandó
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTER időközi választásnak határidő naplója

Ajánlások számának megállapítása (szeptember 14-i adat szerint)2022. szeptember 21.
Választópolgár részére értesítő kiküldése (aki 2022. szeptember 14-én a névjegyzékben szerepel)
2022. szeptember 30-ig
AJÁNLÓÍVEK ÁTADÁSA (személyesen, vagy meghatalmazott útján)
 
Az ajánlóívet a független jelölt, illetve a jelölő szervezet a Helyi Választási Irodától igényelheti az A4 jelű formanyomtatványon.
 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA (HVI) elérhetőségei:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
8600 Siófok, Fő tér 1.
I. emelet 126-os választási iroda
(84) 504-250
HVI Vezető: dr. Boda Zsuzsanna jegyző


legkorábban 2022. október 1-jén

Választási KAMPÁNYIDŐSZAK
2022. október 1. napjától 2022. november 20. napján 19.00 óráig
JELÖLT BEJELENTÉSE (személyesen, vagy meghatalmazott útján) (HVB)
Egyéni listás (képviselő) és polgármester-jelöltet az E2 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA (HVI) elérhetőségei:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
8600 Siófok, Fő tér 1.
I. emelet 126-os választási iroda
(84) 504-250
HVI Vezető: dr. Boda Zsuzsanna jegyző

legkésőbb 2022. október 17-én 16.00 óráig
Sorsolás a jelöltek sorrendjéről (Helyi Választási Bizottság)2022. október 17-én 16.00 óra után
A választási bizottság megbízott tagjának bejelentése2022. november 11-én 16.00 óráig
Nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni


2022. november 20-áigMOZGÓURNA iránti kérelem
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
–          a választópolgár nevét,
–          a választópolgár születési nevét,
–          a választópolgár születési helyét,
–          a választópolgár személyi azonosítóját
az igénylés okát, valamint a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha nem a lakcímén tartózkodik
(HVI-hez)
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. november 16-án 16.00 óráig

– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. november 18-án 16.00 óráig

– 2022. november 18-án 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 2022. november 20-án 12 óráig

(HVB-hez)
– a helyi választási bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján 2022. november 20-án, legkésőbb 12 óráig
NÉVJEGYZÉK ZÁRÁS (NVI)2022. november 18. 10.00 óra
Névjegyzék nyomtatás (HVI)2022. november 19.
SZAVAZÁS
 
A szavazás helye: KÖZSÉGHÁZA
8652 Siójut, Kossuth L. u. 14.

2022. november 20-án 6.00 órától 19.00 óráig
A választási bizottság tagjai mentesülnek a jogszabályban írt munkavégzési kötelezettség alól
2022. november 21-én
A munkáltató a választási szerv 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését igényelheti2022. november 21-től 2022. november 25-én 16.00 óráig
Jegyzőkönyv egy példánya megtekinthető2022. november 23-án 16.00 óráig
Választási iratok megsemmisítése2023. február 20.

Dr. Boda Zsuzsanna sk.
HVI vezető

További tájékoztatás található Siójut Község Önkormányzatának honlapján
http://siojut.hu/category/idokozi-valasztas/

NYOMTATVÁNYOK LETÖLTÉSE, ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS:
Általános tájékoztató: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok2
Nyomtatványok: https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas4