Hirdetmény partnerségi egyeztetésről

 

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a alapján, a 26/2022. (IV. 21.) számú képviselő-testületi határozat alapján, megkezdte Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének Siójut község  helyi építési szabályzatáról szóló 1/2006. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását. A módosítás célja: a Siófok-Tamási kerékpárút útvonalán szükséges egy új jelkulcs bevezetése a kerékpárút jelölésére, amely a szabályozási terv módosításával jár.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – az előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációját közzétette, mely az alábbi linken elérhető: 

1-48. oldalig partnerségi együttműködési dokumentáció

49-101. oldalig partnerségi együttműködési dokumentáció

Az eljárás során Siójut Község  Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 12/2017. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete szerinti állandó partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

Nem természetes személy véleményező, javaslattevő esetén kérjük az alábbi adatok megadásával megjelölni, hogy mely szervezetet képviseli:

–           Javaslattevő, véleményező szervezet neve:

–           Nyilvántartási száma:

–           Székhelye:

–           Képviseletre jogosult személy neve, elérhetősége:

Az egyeztetés alatt a lakossági fórum kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított nyolc napon belül lehet megtenni kizárólag elektronikus úton.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje 8 nap: 2022. június 29. – 2022. július 7.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, elektronikus úton benyújtott (e-papír, e-mail: kirendeltsegsiojut@siofok.hu ), szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várom a közreműködni kívánók véleményét! Együttműködésüket előre is köszönöm.

Siójut, 2022. június 29.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.

   polgármester

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.