Hirdetmény szociális tűzifa támogatás igénylésére

A támogatás Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultságai feltételeiről szóló 19/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) meghatározott szociálisan rászoruló személyek vagy családok igényelhetik az alábbiak szerint:

„Ör. 1. § (2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (j o g s z a b á l y v á l t o z á s 114 000,- Ft),

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (j o g s z a b á l y v á l t o z á s 128 250,- Ft),

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs, és kérelméhez benyújtotta e rendelet 2. mellékletét képező kitöltött vagyonnyilatkozat nyomtatványt.”

A szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez a NYOMTATVÁNY, valamint a vagyonnyilatkozat NYOMTATVÁNY letölthető Siójut Község Önkormányzatának honlapjáról (www.siojut.hu), valamint elvehető a Községháza (8652 Siójut, Kossuth L. u. 14.) épületében kihelyezett hirdetőtábláról.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok továbbá:

  • közös háztartásban élők jövedelemigazolása
  • a kérelmező TAJ kártyája
  • a kérelmező személyigazolványát és lakcímkártyája

A támogatás iránti kérelem benyújtható 2020.november 23. napjától 2020.december 18. napján 1300 óráig a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti Kirendeltségén
(8652 Siójut, Kossuth L. u. 14.). A határidő jogvesztő!
(Kérjük, hogy minden esetben maszkban érkezzenek és tartsák a távolságot. Köszönjük!)
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a támogatásként megítélt tűzifát az önkormányzat a rászorulók részére méterfában, NEM felhasogatva szállítja ki, mert a tűzifa feldolgozását NEM tudja vállalni, annak feldolgozásáról a támogatottnak kell gondoskodnia.

A feldolgozás jelentős többletköltséget jelent önkormányzatunk számára, melyet az egyre szűkülő anyagi lehetőségeink miatt vállalni nem tudunk! Célunk az, hogy minél több rászorulón segíthessünk!

Megértésüket köszönjük!

Siójut Község Önkormányzata

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.