Polgármesteri döntések

TISZTELT SIÓJUTI LAKOSOK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét
gyakorolva a következő határozatokat hoztam az elmúlt időszakban:

Beszámoló honlapra PM határozatokról 06 18

Siójut, 2020. június 18.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.
polgármester