Tájékoztató téli rezsicsökkentés igényléséről

A Kormány az 1364/2018. (VII.27.) számú Korm. határozattal döntött a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatásáról.

A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről a Belügyminiszter tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.

Jelen felhívás szerint csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztása, átvétele a Kormány további – később meghozandó – döntései szerint történik.

A támogatás azon háztartások (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) részére igényelhető, melyek gáz- vagy távhő – szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek. Háztartásonként egy igénybejelentés tehető. Ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentés nem fogadható be.

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, melyet az a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy az igényléshez szükséges igénybejelentő lap Siójuti Önkormányzati Hivatalban elérhető, illetve a IDE kattintva letölthető oldalról letölthető.

Ügyintézés helye:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Siójuti Kirendeltsége

8652 Siójut, Kossuth u.14.

 Az igénybejelentés ügyfélfogadási ideje:

Kedd: 8.00-12.00 h-ig

Szerda: 8.00-12.00 h-ig

Csütörtök: 8.00-12.00 h-ig, 13.00-16.00 h-ig

Az igénybejelentő lap benyújtásának, hivatalhoz történő megérkezésének határideje 2018. október 15. (hétfő).

A megadott határidő után beérkező igény nem fogadható be!

Felhívom figyelmét, hogy az igénybejelentő nyilatkozatát büntetőjogi felelősséggel teszi.  Az igénybejelentés feltétele, annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Kérjük a határidő pontos betartását!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.